Turkish English
S7 Mpi
Bir çok otomasyon projesinde S7 Plc ile haberleşme gereksinimi ortaya çıkar. S7 Mpi Haberleşme interface’i olarak kullanabileceğiniz. S7 Mpi ActiveX esnek yapısı ile projelerinizde kullanabilirsiniz. Lisans sahipleri bu activeX’i her hangi bir sınır olmaksızın kullanabilirler. Lisans alıcaklar için ücretli veya ücretsiz activeX kodunda değişiklik yapılabilir. S7 Mpi ActiveX .Net frame work 3.5 kullanılmıştır.
ActiveX kullanıcılarının programlarına kolaylıkla ekleyebilmeleri ve programın muhtemel diğer ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır. Bu amaçla sıradan ActiveX’lerde olmayan proje kayıt,kayıt getirme fonksiyonları dahi ActiveX’e eklenmiştir. Böylece projenizin Mpi haberleşme ile alakalı tüm işlemlerini bir kaç dakikada bitirebilirsiniz.

 

S7MpiActiveX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans Fiyatı 1000 Usd.
Programı indirmek için üye girişi yapmalısınız.

Üye GirişiKayıt Ol!

 

 

Kullanım Kılavuzu:

Public AutoStart_ As Boolean:
PLC kapalı olduğunda veya başka sebeplerden dolayı PLC bağlantısı sağlanamadığında haberleşme başlatılamayacaktır. Bu özellik True yapıldığında komponent sürekli bağlanmayı deneyecektir ve PLC hazır olduğunda haberleşme başlayacaktır. False ise otomatik bağlanma özelliğini pasif yapacaktır.
Örneğin aşağıdaki satır komponentin Auto Start özelliğini True yapacaktır:
MpiServer1.AutoStart_ = True
Aşağıdaki satır ise komponentin Auto Start özellik değerini “i” değişkenine atar:
i = MpiServer1.AutoStart_

 

Property Value_(ByVal TagId As UInt32) As String:
Set değeri yazmak veya aktuel değeri okumak için kullanılan property dir. TagId, Tag listesindeki satır numarasıdır.
Örneğin aşağıdaki satır Tag listesinin 1. satırındaki Tag’a 100 değerini atar:
MpiServer1.Value_(1) = 100
Aşağıdaki satır ise 1. satırdaki Tag degerini program içerisindeki i değişkenine atar:
i = MpiServer1.Value_(1)

 

Public FileName_ As String:
Aktif olan özelliklerin kayıtlı bulunduğu dosya adını verir.
Örneğin aşağıdaki satır, bu dosyanın ismini görüntüler:
MsgBox(MpiServer1.FileName_)

 

Property LoadSettings_() As String:
Daha önceden kaydedilmiş olan özellik dosyasının içerdiği ayarları komponente yükler. Bu property’nin dönen değeri dosya yoludur.
Örneğin aşağıdaki satır, “path” değişkeninin içerdiği yolda bulunan dosyadaki ayarları komponente yükler.
MpiServer1.LoadSettings_ = path

 

Public Sub SaveSettings_(ByVal value As String):
Mevcut bağlantı ayarlarını verilen dosya adıyla kaydeder. Dosya adı dosya yolunu da içermelidir.
Örneğin aşağıdaki satır, komponent ayarlarını “path” değişkeninin içerdiği yoldaki dosyaya kaydeder.
MpiServer1.SaveSettings_(path)

 

Property Connect_() As Boolean:
Bu property True olduğunda komponent PLC’ye bağlanır. False yapıldığında bağlantıyı keser. Bağlantı durumu da bu property’den sorgulanabilir. Komponent, PLC’ye bağlanmaya çalışırken de bu property True olarak sonuç bildirecektir. Gerçek durum connection property’sinden öğrenilebilir.
Bağlantı aşağıdaki satırla aktifleştirilebilir:
MpiServer1.Connect_ = True
Aşağıdaki satırla kesilebilir.
MpiServer1.Connect_ = False

 

Public Connection_ As Boolean:
Bağlantı durumu bu variable’dan okunabilir. Bağlantı sağlandıktan sonra True değerini dönecektir.
Aşağıdaki satır, bağlantı durumunu “str” değişkenine atayacaktır.
str= MpiServer1.Connection_

 

Property PcMpiAdress_() As UInt16:
PC MPI Network adresi bu özellik ile sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır, komponentin PC MPI Network değerini “str” değişkenine atayacaktır.
str = MpiServer1.PcMpiAdress_
Aşağıdaki satır, “str” değişkeninin içerdiği değeri komponente PC MPI Network değeri olarak atayacaktır.
MpiServer1.PcMpiAdress_ = str

 

Property PcBaudrate_() As UInt32:
PC Baudrate değeri bu özellik ile sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır, komponentin PC Baudrate değerini “str” değişkenine atayacaktır.
str = MpiServer1.PcBaudrate_
Aşağıdaki satır, “str” değişkeninin içerdiği değeri komponente PC Baudrate değeri olarak atayacaktır.
MpiServer1.PcBaudrate_ = str

 

Property ComPort_() As String:
Komponentin kullandığı Seri Port adı sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır, komponentin kullandığı Seri Port ismini “str” değişkenine atayacaktır.
str = MpiServer1.ComPort_
Aşağıdaki satır, komponentin kullandığı seri portu “str” değişkeninin içerdiği isimdeki seri port ile değiştirecektir.
MpiServer1.ComPort_ = str

 

Property PollInterval_() As UInt16:
Poll.Interval değeri sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır komponentin poll interval süresini “i” değişkenine atar.
i = MpiServer1.PollTime_
Aşağıdaki satır i değişkeninin içerdiği değeri komponentin poll interval süresi olarak ayarlar.
MpiServer1.PollTime_ = i

 

Property PlcBaudrate_() As UInt32:
PLC Baudrate değeri bu özellik ile sorgulanıp değiştirilebilir. (19200 veya 187500 olabilir.)
Aşağıdaki satır, komponentin PLC Baudrate değerini “str” değişkenine atayacaktır.
str = MpiServer1.PlcBaudrate_
Aşağıdaki satır, “str” değişkeninin içerdiği değeri komponente PLC Baudrate değeri olarak atayacaktır.
MpiServer1.PlcBaudrate_ = str

 

Property StationAdress_(ByVal StationName As String) As UInt16:
PLC MPI adresi sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır komponentin bağlanacağı adres numarasını “i” değişkeninin içerdiği numarayla değiştirir.
MpiServer1.StationAdress_ = i
Aşağıdaki satır komponentin bağlandığı istasyonun adres numarasını “i” değişkenine atar.
i = MpiServer1.StationAdress_

 

Function TagList_():
Tag listesinin tamamını Array olarak döndürür.
Aşağıdaki satır, Tag listesini “TagArray” isimli dizi değişkene atar.
TagArray = MpiServer1.TagList_
 
Function TagListErr_():
Tag listesinde hatalı değer varsa False, yoksa True sonucunu döndürür.
Eğer Tag Listesinde hatalı değer varsa, kullanıcıya aşağıdaki şekilde bildirilebilir.
If MpiServer1.TagListErr_ = False Then
            MsgBox(“Tag table found error!”)
       Exit Sub
End If

 

Public Sub NotAvailableTagName(ByVal TagName As Array):
(COM Komponenti için: Public Sub NotAvailableTagName(ByVal TagName As string))
Projede birden çok Mpi komponenti kullanıldığında veya bu komponent haricinde taglar bulunuyorsa mevcut tag listesi bu fonksiyon ile komponente yazılabilir. Böylece komponent kendi içindeki tag’ların adını kontrol ederken bu listeyi de kontrol eder. Böylece tag isimlerinin benzersiz olması hem bu listede hemde diğer taglar ile kontrol edilmiş olur. Bu metoda verilen parametre kullanılan komponentin NET ve COM oluşuna göre farklılık gösterir. NET komponentlerinde tag isimleri bir array değişken içerisinde verilmelidir. COM komponentinde ise TagName parametresi string tipindedir. Tag isimleri aralarında chr(20) karakteri bulunacak şekilde bu metoda verilmelidir. (Tagname as string =”Tag_1 & chr(20) & Tag_2″ )

 

Property GroupCycle_(ByVal GroupName As String) As UInt16:
Adı girilen grubun cycle değerini döndürür veya değiştirir.
Aşağıdaki satır “gr_name” isimli değişkenin belirttiği grubun Cycle değerini “i” değişkeninin içerdiği sayı ile değiştirir.
MpiServer1.GroupCycle_(gr_name) = i
Aşağıdaki satır “gr_name” isimli değişkenin belirttiği grubun Cycle değerini “i” değişkenine atar.
i = MpiServer1.GroupCycle_(gr_name)

 

Property FileMenu_() As Boolean:
File menü butonlarının görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır File Menü butonlarını görünmez yapar.
MpiServer1.FileMenu_ = False

 

Property ConnectButton_() As Boolean:
Connect ve Disconnect butonlarının görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır Connection butonlarını görünmez yapar.
MpiServer1.ConnectButton_ = False

 

Property ToolStrip_() As Boolean:
ToolStrip görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır ToolStrip’i görünmez yapar.
MpiServer1.ToolStrip_ = False

 

Property StatusStrip_() As Boolean:
StatusStrip görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır StatusStrip’i görünmez yapar.
MpiServer1.StatusStrip_ = False

 

Property TreeviewMenu_() As Boolean:
Network ağaç görüntüsünde mouse sağ click ile açılan menüleri aktif-pasif yapar.
Aşağıdaki satır Network TreeView’de sağ mouse tuş menüsünü pasif yapar.
MpiServer1.TreeviewMenu_ = False

 

Property DataGridMenu_() As Boolean:
Tag listesinde mouse sağ click ile açılan menüleri aktif-pasif yapar.
Aşağıdaki satır Tag Listesinde sağ mouse tuş menüsünü pasif yapar.
MpiServer1.DataGridMenu_ = False

 

Komponent Event’ları: