Turkish English
Profinet
Bir çok otomasyon projesinde Profinet ile haberleşme gereksinimi ortaya çıkar. Profinet haberleşme interface’i olarak kullanabileceğiniz. Profinet esnek yapısı ile projelerinizde kullanabilirsiniz. Lisans sahipleri bu activeX’i her hangi bir sınır olmaksızın kullanabilirler. Lisans alıcaklar için ücretli veya ücretsiz activeX kodunda değişiklik yapılabilir. Profinet ActiveX .Net frame work 3.5 kullanılmıştır.
ActiveX kullanıcılarının programlarına kolaylıkla ekleyebilmeleri ve programın muhtemel diğer ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır. Bu amaçla sıradan ActiveX’lerde olmayan proje kayıt,kayıt getirme fonksiyonları dahi ActiveX’e eklenmiştir. Böylece projenizin Profinet ile alakalı tüm işlemlerini bir kaç dakikada bitirebilirsiniz.

 

 

Lisans Fiyatı 1000 Usd.
Programı indirmek için üye girişi yapmalısınız.

Üye GirişiKayıt Ol!

 

 

Kullanım Kılavuzu:

Public AutoStart_ As Boolean:
PLC kapalı olduğunda veya başka sebeplerden dolayı PLC bağlantısı sağlanamadığında haberleşme başlatılamayacaktır. Bu özellik True yapıldığında komponent sürekli bağlanmayı deneyecektir ve PLC hazır olduğunda haberleşme başlayacaktır. False ise otomatik bağlanma özelliğini pasif yapacaktır.
Örneğin aşağıdaki satır komponentin Auto Start özelliğini True yapacaktır:
Profinet1.AutoStart_ = True
Aşağıdaki satır ise komponentin Auto Start özellik değerini “i” değişkenine atar:
i = Profinet1.AutoStart_

 

Property Value_(ByVal TagId As UInt32) As String:
Set değeri yazmak veya aktuel değeri okumak için kullanılan property dir. TagId, Tag listesindeki satır numarasıdır.
Örneğin aşağıdaki satır Tag listesinin 1. satırındaki Tag’a 100 değerini atar:
Profinet1.Value_(1) = 100
Aşağıdaki satır ise 1. satırdaki Tag degerini program içerisindeki i değişkenine atar:
i = Profinet1.Value_(1)

 

Public FileName_ As String:
Aktif olan özelliklerin kayıtlı bulunduğu dosya adını verir.
Örneğin aşağıdaki satır, bu dosyanın ismini görüntüler:
MsgBox(Profinet1.FileName_)

 

Property LoadSettings_() As String:
Daha önceden kaydedilmiş olan özellik dosyasının içerdiği ayarları komponente yükler. Bu property’nin dönen değeri dosya yoludur.
Örneğin aşağıdaki satır, “path” değişkeninin içerdiği yolda bulunan dosyadaki ayarları komponente yükler.
Profinet1.LoadSettings_ = path

 

Public Sub SaveSettings_(ByVal value As String):
Mevcut bağlantı ayarlarını verilen dosya adıyla kaydeder. Dosya adı dosya yolunu da içermelidir.
Örneğin aşağıdaki satır, komponent ayarlarını “path” değişkeninin içerdiği yoldaki dosyaya kaydeder.
Profinet1.SaveSettings_(path)

 

Property Connect_() As Boolean:
Bu property True olduğunda komponent PLC’ye bağlanır. False yapıldığında bağlantıyı keser. Bağlantı durumu da bu property’den sorgulanabilir. Komponent, PLC’ye bağlanmaya çalışırken de bu property True olarak sonuç bildirecektir. Gerçek durum connection property’sinden öğrenilebilir.
Bağlantı aşağıdaki satırla aktifleştirilebilir:
Profinet1.Connect_ = True
Bağlantı, aşağıdaki satırla kesilebilir.
Profinet1.Connect_ = False

 

Public Connection_ As Boolean:
Bağlantı durumu bu variable’dan okunabilir. Bağlantı sağlandıktan sonra True değerini dönecektir.
Aşağıdaki satır, bağlantı durumunu “str” değişkenine atayacaktır.
str= Profinet1.Connection_

 

Property PlcName_() As String:
Bağlanılacak PLC’ye verilen isim sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır, bağlanılacak PLC ismini “str” değişkenine atayacaktır.
str = Profinet1.PlcName_
Aşağıdaki satır str değişkeninin içerdiği değeri bağlanılacak PLC ismi olarak atar.
Profinet1.PlcName_ = str

 

Property PlcIpAddress__()As String:
Bağlanılacak PLC nin IP adresi sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır, bağlanılacak PLC adresini “str” değişkenine atayacaktır.
str = Profinet1.PlcIpAddress__
Aşağıdaki satır str değişkeninin içerdiği değeri komponente bağlanılacak PLC nin adresi olarak atar.
Profinet1.PlcIpAddress__ = str

 

Property PlcPortAddress__()  As UInt16:
Bağlanılacak PLC port numarası sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır, bağlanılacak PLC’nin port numarfasını “i” değişkenine atayacaktır.
i = Profinet1.PlcPortAddress__
Aşağıdaki satır i değişkeninin içerdiği değeri komponente bağlanılacak PLC port numarası olarak atar.
Profinet1.PlcPortAddress__ = i

 

Property PollInterval_() As UInt16:
Poll.Interval değeri sorgulanıp değiştirilebilir.
Aşağıdaki satır komponentin poll interval süresini “i” değişkenine atar.
i = Profinet1.PollTime_
Aşağıdaki satır i değişkeninin içerdiği değeri komponentin poll interval süresi olarak ayarlar.
Profinet1.PollTime_ = i

 

Public Sub NotAvailableTagName(ByVal TagName As Array):
(COM Komponenti için: Public Sub NotAvailableTagName(ByVal TagName As string))
Projede birden çok Profinet komponenti kullanıldığında veya bu komponent haricinde taglar bulunuyorsa mevcut tag listesi bu fonksiyon ile komponente yazılabilir. Böylece komponent kendi içindeki tag’ların adını kontrol ederken bu listeyi de kontrol eder. Böylece tag isimlerinin benzersiz olması hem bu listede hemde diğer taglar ile kontrol edilmiş olur.
Bu metoda verilen parametre kullanılan komponentin NET ve COM oluşuna göre farklılık gösterir.
NET komponentlerinde tag isimleri bir array değişken içerisinde verilmelidir.
COM komponentinde ise TagName parametresi string tipindedir. Tag isimleri aralarında chr(20) karakteri bulunacak şekilde bu metoda verilmelidir. (Tagname as string =”Tag_1 & chr(20) & Tag_2″ )

 

Function TagList_():
Tag listesinin tamamını Array olarak döndürür.
Aşağıdaki satır, Tag listesini TagArray isimli dizi değişkene atar.
TagArray = Profinet1.TagList_

 

Function TagListErr_():
Tag listesinde hatalı değer varsa False, yoksa True sonucunu döndürür.
Eğer Tag Listesinde hatalı değer varsa, kullanıcıya aşağıdaki şekilde bildirilebilir.
If Profinet1.TagListErr_ = False Then
            MsgBox(“Tag table found error!”)
       Exit Sub
End If

 

Property GroupCycle_(ByVal GroupName As String) As UInt16:
Adı girilen grubun cycle değerini döndürür veya değiştirir.
Aşağıdaki satır “gr_name” isimli değişkenin belirttiği grubun Cycle değerini “i” değişkeninin içerdiği sayı ile değiştirir.
Profinet1.GroupCycle_(gr_name) = i
Aşağıdaki satır “gr_name” isimli değişkenin belirttiği grubun Cycle değerini “i” değişkenine atar.
i = Profinet1.GroupCycle_(gr_name)

 

Property FileMenu_() As Boolean:
File menü butonlarının görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır File Menü butonlarını görünmez yapar.
Profinet1.FileMenu_ = False

 

Property ConnectButton_() As Boolean:
Connect ve Disconnect butonlarının görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır Connection butonlarını görünmez yapar.
Profinet1.ConnectButton_ = False

 

Property ToolStrip_() As Boolean:
ToolStrip görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır ToolStrip’i görünmez yapar.
Profinet1.ToolStrip_ = False

 

Property StatusStrip_() As Boolean:
StatusStrip görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır StatusStrip’i görünmez yapar.
Profinet1.StatusStrip_ = False

 

Property TreeviewMenu_() As Boolean:
Network ağaç görüntüsünde mouse sağ click ile açılan menüleri aktif-pasif yapar.
Aşağıdaki satır Network TreeView’de sağ mouse tuş menüsünü pasif yapar.
Profinet1.TreeviewMenu_ = False

 

Property DataGridMenu_() As Boolean:
Tag listesinde mouse sağ click ile açılan menüleri aktif-pasif yapar.
Aşağıdaki satır Tag Listesinde sağ mouse tuş menüsünü pasif yapar.
Profinet1.DataGridMenu_ = False

 

Komponent Event’ları: