Turkish English
All In One
Bir çok otomasyon projesinde S7 300, S7 200, Modbus Rtu, Modbus TcpIp ve Opc Server  ile haberleşme gereksinimi ortaya çıkar. Plc interface’i olarak kullanabileceğiniz. All In One Plc Com esnek yapısı ile projelerinizde kullanabilirsiniz. Lisans sahipleri bu activeX’i her hangi bir sınır olmaksızın kullanabilirler. Lisans alıcaklar için ücretli veya ücretsiz activeX kodunda değişiklik yapılabilir. All In One Plc Com .Net frame work 3.5 kullanılmıştır.
ActiveX kullanıcılarının programlarına kolaylıkla ekleyebilmeleri ve programın muhtemel diğer ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır. Bu amaçla sıradan ActiveX’lerde olmayan proje kayıt,kayıt getirme fonksiyonları dahi ActiveX’e eklenmiştir. Böylece projenizin Plc ile alakalı tüm işlemlerini bir kaç dakikada bitirebilirsiniz.

Lisans Fiyatı 2000 Usd.
Programı indirmek için üye girişi yapmalısınız.
Üye GirişiKayıt Ol!

Kullanım Kılavuzu:

Property Value_(ByVal TagId As UInt32) As String:
Set değeri yazmak veya aktuel değeri okumak için kullanılan property dir. TagId, Tag listesindeki satır numarasıdır.
Örneğin aşağıdaki satır Tag listesinin 1. satırındaki Tag’a 100 değerini atar:
AllInOnePlcCom1.Value_(1) = 100
Aşağıdaki satır ise 1. satırdaki Tag degerini program içerisindeki i değişkenine atar:
i = AllInOnePlcCom1.Value_(1)
Public FileName_ As String:
Aktif olan özelliklerin kayıtlı bulunduğu dosya adını verir.
Örneğin aşağıdaki satır, bu dosyanın ismini görüntüler:
MsgBox(RtuServer_1.FileName_)
Property LoadSettings_() As String:
Daha önceden kaydedilmiş olan özellik dosyasının içerdiği ayarları komponente yükler. Bu property’nin dönüş değeri dosya yoludur.
Örneğin aşağıdaki satır, “path” değişkeninin içerdiği yolda bulunan dosyadaki ayarları komponente yükler.
RtuServer_1.LoadSettings_ = path
Property SaveSettings_(ByVal value As String):
Mevcut bağlantı ayarlarını verilen dosya adıyla kaydeder. Dosya adı dosya yolunu da içermelidir.
Örneğin aşağıdaki satır, komponent ayarlarını “path” değişkeninin içerdiği yoldaki dosyaya kaydeder.
RtuServer_1.SaveSettings_(path)
Property Connect_() As Boolean:
Bu property True olduğunda komponent PLC’ye bağlanır. False yapıldığında bağlantıyı keser. Bağlantı durumu da bu property’den sorgulanabilir. Komponent, PLC’ye bağlanmaya çalışırken de bu property True olarak sonuç bildirecektir. Gerçek durum connection property’sinden öğrenilebilir.
Bağlantı aşağıdaki satırla aktifleştirilebilir:
RtuServer_1.Connect_ = True
Bağlantı aşağıdaki satırla kesilebilir.
RtuServer_1.Connect_ = False

Public Connection_ As Boolean:

Bağlantı durumu bu variable’dan okunabilir. Bağlantı sağlandıktan sonra True değerini dönecektir.
Aşağıdaki satır, bağlantı durumunu “str” değişkenine atayacaktır.
str= RtuServer_1.Connection_
Function TagList_()
Tag listesinin tamamını Array olarak döndürür.
Aşağıdaki satır, Tag listesini TagArray isimli dizi değişkene atar.
TagArray = RtuServer_1.TagList_
Property FileMenu_() As Boolean
File menü butonlarının görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır File Menü butonlarını görünmez yapar.
RtuServer_1.FileMenu_ = False
Property ConnectButton_() As Boolean
Connect ve Disconnect butonlarının görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır Connection butonlarını görünmez yapar.
RtuServer_1.ConnectButton_ = False
Property ToolStrip_() As Boolean
ToolStrip görünür görünmez durumları ayarlanır veya öğrenilir.
Aşağıdaki satır ToolStrip’i görünmez yapar.
RtuServer_1.ToolStrip_ = False