Turkish English
Pano Montörlüğü

             İsteğe göre kaliteli pano seçilerek uygun boyutlarda fizibiliteye göre karar verilir.. Pano iç montajı için müşteriye alternatif ekonomik unsurlar seçeneklendirilir. Bu ön çalışmadan sonra pano iç ve dış montajla, devreye alma işlemi titizlikle gerçekleştirilir.

            Başlıca sektörel panolar:

            * Otomasyon ve sürücü panoları

            * Kompanzasyon panosu

            * Kuvvet panosu

            * Aydınlatma Panosu

            * Kumanda Panosu

            * Bina otomasyonu panoları